Rybársky lístok vydáva mesto Revúca na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
     Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie a jeho cena je nasledovná:

     Týždenný      1,50 €
     Mesačný            3 €
     Ročný                 7 €
     Trojročný          17 €

     Od poplatku za vydanie rybárskeho lístka sú oslobodené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov tieto osoby:

- osoby do pätnásť rokov
- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
- zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne   
   vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva 
   vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
- rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení
   potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania
- cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej
   republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky
Ceny povolení a poplatky
Druhy povolení Dospelí Deti 6 14r.
Členská známka 23 € 17 € (mládež)
Štartovné / Guláš 4 €
Pstruhové vody MO 27 € 15 €
Kaprové vody MO 33 € 14 €
Lipňové vody zväzové 40 €
Kaprové vody zväzové 40 €
Zápisné 35 € 10 €
Členský preukaz 1 € 1 €
Hosťovacia povolenka denná / týždenná 10 €/30 €
Business Company
Vítame Vás na oficiálnej stránke miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Revúcej

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

                   Predaj povoleniek zabezpečujú : František KRIVDA, Dušan NÉMETH, Ján MICHALČEK
                     kontakt : v sekcii orgány MO
Copyright © 2017 by "katyho666" All Rights reserved
e-mail: katyho666@gmail.com