Rybársky lístok vydáva mesto Revúca na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
     Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie a jeho cena je nasledovná:

     Týždenný      1,50 €
     Mesačný            3 €
     Ročný                 7 €
     Trojročný          17 €

     Od poplatku za vydanie rybárskeho lístka sú oslobodené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov tieto osoby:

- osoby do pätnásť rokov
- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
- zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne   
   vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva 
   vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
- rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení
   potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania
- cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej
   republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky
Ceny povolení a poplatky
Druhy povolení Dospelí Deti
Členská známka 17 € 14 €
Štartovné / Guláš 4 €
Pstruhové vody MO 27 € 15 €
Kaprové vody MO 33 € 14 €
Lipňové vody zväzové 35 €
Kaprové vody zväzové 35 €
Zápisné 35 € 10 €
Členský preukaz 1 € 1 €
Hosťovacia povolenka denná / týždenná 7 €17 € 7 €17 €
Čas lovu rýb:

Pstruhové vody                                od 16. apríla do 30. septembra
Kaprové vody  (vodné toky, okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo vzdutých v koryte vodného toku)                                  celoročne
Kaprové vody  (vodné nádrže, štrkoviská a iné rybárske revíry, ktoré nie sú vodným tokom)    
                                                         od 1. januára do 14. marca
                                                         od 1. júna do 31. decembra

Lipňové vody                                    od 1. júna do 31. decembra
Business Company
Vítame Vás na oficiálnej stránke miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Revúcej

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

                   Predaj povoleniek zabezpečujú : František KRIVDA, Dušan NÉMETH, Ján MICHALČEK
                     kontakt : v sekcii orgány MO
Copyright © 2017 by "katyho666" All Rights reserved
e-mail: katyho666@gmail.com